puhjoht. palsta

Täyttä elämää hyvässä seurassa” – Nokian Eläkkeensaajat

 

Elonkorjuu on alkanut, uudet syyssuunnitelmat puhalletaan vauhtiin. Kulunut kevätkausi haastoi meitä eläkkeensaajia sopeuttamaan toimintaamme väliaikaisiin tiloihin Kerholan remontin aikana. Toiminta jatkui kuitenkin vilkkaana ja Te jäsenet löysitte hyvin väliakaisiin tiloihin. Haluan kiittää Teitä kaikkia kärsivällisyydestä. Kerhola avaa jälleen ovensa syyskauden alkaessa 3.9.2019 klo 12. Syksyn ensimmäinen ohjelmakerho starttaa tuolloin Kerholassa. 

 

Olemme eläneet vilkkaa vaalikevään. Voimme onnitella itseämme ja toisiamme: meillä on nyt oma, nokialainen kansanedustaja Arkadianmäellä. Mainitsematta ei voi jättää oman pirkanmaalaisen ministerin merkitystä alueemme asioidenajajana. Kansanedustajan tärkein ja merkittävin työ tehdään julkisuudelta piilossa valiokunnissa ja vaikuttamalla meille tärkeisiin asioihin. Yhteydenpito kaupungin, kaupunkilaisten ja kansanedustajien sekä heidän esikuntiensa välillä on entistä tärkeämpää. Eläkkeensaajat ovat saaneet valtakunnallisesti monia meille eläkkeellä olevaille ihmisille tärkeitä asioita hallitusohjelmaan. Jatkamme vaikuttamistyötä myös omassa toiminnassamme ja paikallisesti. 

 

Haluan kiittää myös kaikkia Teitä, jotka olette mahdollistaneet kesäkahvilatoiminnan. Siitä on hyvä jatkaa kohti syksyn vilkastuvaa kerhotoimintaa. Yhteinen matkailu on meille tärkeää. Retkeilykerho on ideoinut mukavia menoja kaikille jatkossakin. Kokoontumisemme yhteen erilaisiin kerhoihin on sitä yksinäisyyden ja tarpeettomuuden tunteen ehkäisy- ja karkotustyötä, jonka arvoa on vaikea kuvata sanoin. Sen tuntee jokainen osallistuja itsessään. Uusien jäsenten saaminen mukaan toimintaan on osa yhteiskunnallista tehtäväämme. Aktivoitukaamme jokainen omassa ympäristössämme. 

 

Syksyn toimintakausi on aluillaan. Jatkakaamme hyvässä hengessä toimintaamme edelleen, yhdessä suunnitellen ja toimeen tarttuen. Yhteisönä meissä on voimaa.

Pidetään yhteyttä!

Nokialla 20.8.2019

Matti Päivärinta