Puheenjohtajan palsta

 17.3.2022 On taas yhteisten rientojen aika....

Iloa kevääseen ja orastavaa kevätkesää Sinulle  Nokian Eläkkeensaajien jäsen

Hyvät Nokian Eläkkeensaajien jäsenet, hyvät ystävät

Elämme alati muuttuvaa aikaa ja arkea. Korona on edelleen keskuudessamme, mutta se ei enää hallitse arkeamme yhtä ankaralla kädellä kuin aiemmin. Noudatamme korona-asiantuntijoiden ohjeita. Pesemme käsiä ja otamme kasvosuojaimet käyttöön harkintamme mukaan etenkin väkijoukoissa liikkuessamme. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan Matin päivänä 2022, tämän tulemme muistamaan. Elämme ennalta arvaamatonta aikaa edelleen. 

EKL:n liittokokous pidettiin  3. - 4.11.2021 Turussa. Yhdistysten neljä tärkeää toiminnanlohkoa ovat: jäsenasiat, paikallinen edunvalvonta, yhteistyö ja tiedottaminen. Tavoitteena on nykyaikainen ja nuorekas, sinnikkäästi ja aktiivisesti eläkkeensaajien asemaan vaikuttava toimija, joka tarjoaa jäsenilleen iloa ja hyvinvointia mukavassa seurassa.

Olemme astuneet myös hyvinvointialueen toteuttamisen aikaan. Vaalit ovat takana ja paikat hyvinvointialueemme hallintoon on jaettu. Olemme järjestöissä perinteisesti huolehtineet ja seuranneet etenkin sote - ja ikäihmisten palvelujen tilannetta kunnissa. Vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy 1.1.2023 alusta hyvinvointialueille. Nyt ajankohtainen kysymys on: Miten palvelut järjestetään? Tehtävämme merkitys vain kasvaa. Meidän kaikkien tulee kuulla tarkalla korvalla miten nokialaiset kokevat uuden ajan omien palvelujensa saatavuuden ja laadun näkökulmasta. Vanhusneuvoston merkitys yhteistyötahona vahvistuu. 

Kuntiin jää meidän eläkeläisten elämään vahvasti vaikuttavat toiminnot kuten kaavoitus, kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, vesi-ja jätehuolto ja ympäristöpalvelut sekä kulttuuri ja liikuntapalvelut eli meille niin merkittävät asumismahdollisuuksien kehittäminen ja ennaltaehkäisevät palvelut. Edunvalvonnan ja  yhteydenpidon merkitys kasvaa entisestään. 

Meidän pitää vaikuttaa vahvasti järjestötyömme edellytysten vahvistamiseen Nokialla. Yhteistyötä muiden järjestöjen ja vanhusneuvoston kanssa tulee tiivistää. Me eläkeläiset hyvinvointialueiden asukkaina ja kuntalaisina olemme aktiivisia toimijoita, kokemusosaajia ja kunnan arvokas voimavara.  Annetaan äänemme kuulua! Toimitaan yhdessä, osallistutaan ja pidetään huolta toisistamme!

Tervehtien Matti Päivärinta, puheenjohtaja